בחירת מתכנן חשמל וקבלן חשמל

מדוע חשובה מעורבותו של מתכנן חשמל בפרוייקט, ולמה בחירה לא נכונה של החשמלאי עלולה לגרום לחוסר כיסוי ביטוחי.

 פרקטיות ואסתטיקה: שני גורמים אשר מנחים ומובילים אותנו בעת בניה ושיפוצים. לעיתים הם מקבילים ומשלימים אחד את השני ולעיתים יש ביניהם התנגשות. יש מקרים שאחד חייב לבוא על חשבון השני, במקרה כזה ההחלטה קשה כי התוצאה נשארת ואיתה חייבים ללמוד לחיות, או לשנות בעלויות מיותרות. הנושאים היותר בעייתיים בבניה הם אלה הנסתרים מעיני הלקוח. אחד מהם זה החשמל.

מעטים הם אלה המייחסים חשיבות לחוטים ולכבלים המונחים  בתוך הקירות. איך נעשית חלוקת עומס החשמל בבית ועוד, העיקר שהחוטים לא יראו כלפי חוץ ושהמתגים יהיו מעוצבים.

 מניסיוני אני יכול להעיד, שלא מעט המקרים בהם לקוחות אשר השקיעו ממיטב כספם ומרצם בבניית ביתם, נעזרו בתכנון על ידי אדריכלים מכובדים, והקפידו שהעבודה תבוצע על ידי קבלני צמרת. הופתעו והתאכזבו מרות, כאשר ניסו להפעיל את הכיריים החשמליים בעת ובעונה אחת יחד עם מדיח הכלים ותנור האפייה, קפץ הנתיך החשמלי, והכל הושבת.

 דוגמא נוספת:  כאשר שבו בעלי הבית מחופשה אקזוטית באיים הקריביים  גילו כי החשמל בביתם  " קפץ ". מערכת האזעקה בביתם  הופעלה ועבדה עד אשר נגמרה סוללת הגיבוי ברכזת, גם הפריעה לשכנים, וגם הפקירה את ביתם ללא הגנה בפני פורצים פוטנציאליים. ואם בזה לא היה די, הריח שבקע מתוך המקפיא, כאשר פתחו את דלת המקרר, מחק להם כליל את שיירי הטעם הטוב שעוד נותר בפיהם מהטיול שזה עתה שבו ממנו. נתברר כי תקלה פשוטה בדוד החשמל הקפיצה את ממסר הפחת היחיד שהותקן בלוח החשמל. הבית על כל תכולתו היה ללא חשמל במשך מספר ימים.

בגלל תכנון לקוי – נגרמה לאותה משפחה עוגמת נפש, ונזק כספי של כמה אלפי שקלים.

 דוגמאות אלה ומקרים רבים אחרים, ניתן היה למנוע באמצעות תכנון חשמל נכון, וביצוע על ידי בעל מקצוע מומחה, אחראי ומיומן. נכון להיום ההתייחסות למערך החשמל בבית, נתפשת כחלק בלתי נפרד מתוכנית הבנייה הכוללת. אומנם מוגשת תוכנית נפרדת למתקן החשמל בבית, אך היא נעשית ברוב המקרים על ידי אותו אדריכל שמתכנן את חלוקת החללים ותכולתם.

מעטים הם אלה שמתייעצים עם יועץ חשמל המומחה בפרטים הקטנים כבגדולים. תוצאות שיתופו של יועץ חשמל, בהכנת תוכנית החשמל לבית, עשויה למנוע הרבה מאד בעיות שמתגלות בדיעבד, ואין להן פיתרון.

מבצע העבודה חייב בהכרח להיות מקצועי בתחום החשמל, אך לעיתים כאשר שיקולים תקציביים משפיעים, מתפשרים על חשמלאי שנתן הצעת מחיר זולה יותר, אך איכותו לא נבדקה כפי שצריך. לעיתים החשמלאי משודך אלינו בעל כורחנו, על ידי הקבלן הראשי, אשר חתם איתנו על חוזה לביצוע כל העבודות בבית, כולל מערכת החשמל. כך שגם אם התוכנית עשויה עילה לעילה, בשלב הביצוע נעשות שגיאות שנשארות חבויות בתוך הקיר לעד, קשה ולעיתים לא ניתן לאתר אותם לאחר גמר הבנייה. גם לא על ידי החשמלאי המוסמך המוזמן בתום העבודה, כשכל החיווט מגיע לארון החשמל.

חסכון כביכול, שעלול לעלות למזמין העבודה, אשר השקיע בבניית ביתו מאות אלפי, ולעיתים מליוני דולרים, עוגמת נפש ואי נוחות מתמדת.

 

הדרך הנכונה לביצוע מערכת חשמל תקינה ואמינה בבית.

 האדריכל או המעצב, מתכננים את כמותם ומיקומם של נקודות החשמל הנדרשות, תוך שימת לב לאסטטיקה וצורכי הלקוח, כולל – נקודות תאורה מתגים ומפסיקים, מיקום המכשירים בחדרי הבית השונים, קביעת מיקום לוח החשמל, מערכות שמע, וידאו, מיועד לבית  "חכם" או בית "טיפש" ועוד.

 התוכניות שבוצעו על ידי האדריכל  מגיעות ליועץ  ומתכנן  החשמל, אשר תפקידיו הם:

•בדיקת התוכניות והתאמתם לתקנים מעודכנים של חברת החשמל.

•חלוקת עומסים נכונה למעגלי חשמל, דבר שיאפשר פעילות תקינה של כל הפונקציות בבית, בכל זמן ובכל מצב.

•חלוקת הבית לפי עומס ותפקוד מיועד, למספר ממסרי פחת, כך שבמקרה של תקלה, לא תושבת הספקת החשמל לנקודות חיוניות במיוחד.

•תכנון יעיל ונכון של לוח החשמל, כולל גישה והתמצאות נוחה על ידי הדיירים, תוך כדי התחשבות בדרישות חוק החשמל.

•קביעת גובה חיבור החשמל מחברת החשמל, הנדרש לתפקוד יעיל של כל האלמנטים הקשורים לחשמל בבית.

•התאמת צרכי החשמל במקרים מיוחדים, כגון: חיבור לגנרטור, בית חכם, חדרי הקרנה, מערכת אזעקה, 

או כל דרישה אחרת לצריכת חשמל מיוחדת.

 בנוסף, תפקיד מתכנן החשמל, להכין כתב כמויות למכרז עבור ביצוע עבודות החשמל בבית, אשר יכסה את כל העבודות הנדרשות, והאופציות לעבודות נוספות שידרשו.  בנוסף להכין מפרט טכני, אשר יתאר את העבודה המתוכננת באופן פרטני לפרוייקט הנדון, יפרט את הדרישות הטכניות וההנדסיות, אשר ידרשו מהמבצע, לצורך ביצוע עבודות החשמל בפרוייקט.

 תוכניות החשמל, המפרט הטכני וכתב הכמויות, הם הבסיס למכרז אותו מפרסמים בין המועמדים לביצוע העבודה.

מנהל הפרוייקט מפרסם את המכרז ומעביר את תוצאות המכרז למתכנן החשמל, אשר מכין טבלת השוואה מבצע השוואה סטטיסטית בין כל ההצעות ובהתאם למערך השיקולים, מעביר המלצה למזמין העבודה במי לבחור. 

במהלך עבודות הקבלן שנבחר, מבצע מתכנן החשמל פיקוח בשטח. לבדיקת התאמת עבודת החשמלאי לדרישות. בסיום העבודה  מתכנן החשמל צריך לבצע קבלת עבודה, אשר כוללת בדיקת תוצאות, דהיינו תפעולם  של כל האלמנטים הקשורים לחשמל בבית. בדיקה זו נעשית מול דרישת התשלום של המבצע; וללא אישור יועץ החשמל, לא מתבצע התשלום הסופי.

 בבחירת מבצע עבודות החשמל בבית חייבים לשים לב, ולהתייחס למספר עובדות ועצות, הטובות  הן לזמן הבנייה, והן לשנים רבות לאחר מכן.

•קודם כל חייבים לבדוק את רישיונו של בעל המקצוע.

•רישיונות הניתנים לעוסקים בתחום מסווגות לפי גובה הזרם שבו מותר לבעל הרישיון לבצע עבודה. נושא זה מעוגן בחוק, ולכן בחירת חשמלאי בעל רשיון לא מתאים, מהווה למעשה עבירה על החוק. ואם חס וחלילה נגרם נזק לבית כגון שריפה, הנגרמת עקב תקלה במערכת החשמל, חברת הביטוח עלולה לראות בביצוע עבודת החשמל על ידי בעל רשיון לא מתאים, כסיבה לאי כיסוי הנזק, וכבר קרו דברים מעולם.

•גם אם בחירת איש במקצוע בתחום החשמל תעשה ע"י מנהל הפרוייקט או ע"י הקבלן הראשי, מומלץ מאד שבעלי הבית יהיו מעורבים בבחירה ויכירו אותו, כיוון שהם עומדים להפקיד בידי אדם זה את אחת המערכות החשובות בבית; ומבחינה בטיחותית, המערכת המסוכנת ביותר בבית.

 החשמל בגלל תכונותיו, ובגלל חוקי הפיזיקה, וחוקי המדינה, מחייב תחזוק שוטף של מערכת  החשמל בבית. מכיוון שמערכת החשמל הינה מערכת דינמית, ובכל זמן נתון פועלים כוחות אלקטרודינמיים על חלקי המערכת (ברגי חיזוק עלולים להשתחרר ולגרום לתקלות), עלולים להיווצר מצבים בהם בעלי הבית  יזדקקו לשירותיו של איש מקצוע לכן עדיף שזה יהיה האדם או החברה שביצעה את פעולות ההתקנה והביצוע הראשוני; ולכן ההתקשרות עם החשמלאי עשויה להיות בחירה סופית לא רק לשלב בניית הבית, כאשר בעלי הבית מגובים ביועצים השונים, אלא גם לשנים רבות לאחר מכן.

 יש לשים לב כי חוק החשמל מגדיר כי האחריות לדרישות חוק החשמל, אשר פורטו במאמר זה, "מוטלת על מתכנן המיתקן, על מתקינו, על בעליו או על מחזיקו או על מפעילו". 

 כלומר אם חס וחלילה נגרמת תקלה הגורמת לפגיעה באדם או ברכוש, קיימת אחריות פלילית גם על בעל הבית. אין טעם להכביר מילים על משמעות מילים אלה. ובהקשר לכותרת מאמר זה, במקרה של נזק לבית, אשר נגרם כתוצאה מתקלה במתקן החשמל, ניתנת בידי חברת הביטוח האפשרות להתנער מאחריותה לכיסוי עלות הנזק, בנימוק כי  מתקן החשמל בוצע על ידי חשמלאי אשר אינו בעל רישיון מתאים לביצוע העבודה ובניגוד לחוק החשמל; וכי לפיכך הנזק שנגרם, אינו מכוסה על ידי חברת הביטוח.

 

 

 

דב וחנוך שינדלר עבודות חשמל בע"מ טלפון : 03-5373732 סלולרי : 050-8689068
הפלך 4 ת"א-יפו 68167
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                                                                               footerlogo