מתחילים לצקת בטון? רק רגע האם לא פיספסתם משהו?

שלבי העבודה הראשונים של החשמלאי לפני יציקות הבטון!

בשעה טובה צלחנו את כל מבוכי הבירוקרטיה, בידינו כל האישורים הנדרשים, והנה אנו מפשילים שרוולים, ומתחילים בבניית הבית עצמו. רגע לפני שנתחיל לצקת בטון בלי סוף לתוך יסודות הבניין, רצוי שנעצור לרגע, ונבדוק האם לא שכחנו משהו?

עבודתו של החשמלאי, משולבת בכל שלבי בניית הבניין, החל מיציקת יסודות הבניין, וכלה בקבלת טופס 4 המיוחל. פספוס של שלב מסוים, עלול להעמיד אותנו בפני שוקת שבורה.

השלב הראשון בעבודתו של החשמלאי בבניין הינו, הכנת "הארקת היסוד" רובנו נתקלים במושג זה בפעם הראשונה, אך הארקת היסוד הינה המרכיב העיקרי, המשמש כהגנה בפני חישמול.

קודם כל נשאל מה זה בעצם הארקה? מקור המילה הארקה הוא המילה היוונית "ארק"(Earth), שפירושה "ארץ" ומשמעותה "חיבור לארץ".

חישמול הינו תנועה של מטען חשמלי (זרם חשמלי), דרך גוף האדם (או בעל חיים). והתנועה הזאת נגרמת באמצעות הפרש פוטנציאלים. בדומה למים אשר יזרמו ממקום גבוה למקום נמוך, כך המטען החשמלי יזרום ממקום בעל פוטנציאל גבוה יותר, אל מקום בעל פוטנציאל נמוך יותר, זאת כאשר מחברים בין שני המקומות באמצעות חומר בעל מוליכות חשמלית.
הארקה הינה חיבור באמצעות חומר מוליך, בין התקן או מכשיר אשר עשוי לבוא במגע עם מטען חשמלי, לבין כדור הארץ, אשר לפי ההגדרה הינו בעל פוטנציאל אפס.
אז למה בעצם אנו מחברים את אותו מכשיר/התקן להארקה ולמעשה גורמים למטען שיש עליו לזרום אל האדמה? והתשובה היא שאם הזרם לא יזרום דרך ההארקה, הוא יזרום דרך הגוף שלנו, אם ניגע בטעות במכשיר מחושמל, ודי בזרם קטן ביותר, פחות ממאית הזרם אשר זורם דרך מנורת ליבון פשוטה, כדי לגרום למותנו.

הרעיון הוא שכאשר נותנים לזרם לבחור את האפשרות לזרום בין שני מוליכים המחוברים במקביל, הוא יעדיף לזרום דרך זה בעל המוליכות הגבוהה יותר (שהיא גם ההתנגדות הנמוכה יותר), ויחס זרימת הזרמים, יהיה לפי יחס המוליכות של כל מוליך. וזאת היא בדיוק הפואנטה בהארקה. כאשר מישהו נוגע בשוגג בגוף מחושמל, אשר מחובר להארקה, מכיוון שמוליך ההארקה הינו בעל מוליכות גבוהה, הזרם הזורם דרך האדם יהיה נמוך משמעותית, כיוון שרובו המכריע של הזרם "יעדיף" לזרום דרך מוליך ההארקה.

אך אנו רוצים שלא יזרום דרכנו זרם כלל, ולכך בדיוק נועד מכשיר הפחת נגד התחשמלות, אשר נועד לבדוק אם יש "בריחת זרם" דרך מוליך ההארקה אל האדמה, ובמידה והוא חש בבריחה כזאת, הוא מפסיק מיידית את זרימת הזרם אל המכשיר המקולקל. וזהו תפקידה העיקרי של מערכת ההארקה בביתנו – "להודיע" למכשיר הפחת נגד התחשמלות, מתי ישנה תקלה של חישמול, במכשיר או התקן חשמלי, כדי שזה יפסיק את זרם החשמל אליו.

החוק מחייב לבצע בכל בית מערכת הארקת יסוד. מערכת הכוללת אלקטרודת הארקת היסוד, טבעת גישור, פס השוואת פוטנציאלים ומוליך הארקה המחבר בין הטבעת לבין הפס האמורים.
בבתים אלקטרודת הארקת היסוד תהיה עשויה מפלדת הזיון של המבנה בקוטר 10 מ"מ לפחות, אשר חייבת להיות מוטמנת ביסוד בטון באדמה. כיוון שמוטות פלדת הזיון מגיעים בקטעים של מספר מטרים, אזי יש לדאוג לחבר את המוטות האחד לשני באמצעות ריתוך מלא של קטעים חופפים באורך של 5 ס"מ לפחות בין מוט למוט.

טבעת הגישור הינה טבעת מתכתית המגשרת בין חלקי אלקטרודת הארקת היסוד, והיא חלק ממנה.
טבעת הגישור תותקן במישור האופקי הנמוך ביותר שבהיקף המבנה. טבעת הגישור תהיה סגורה. (במקרה של מבנה בצורת "ח" מותר לסגור את טבעת הגישור ע"י מוליך נחושת מבודד בחתך 25 ממ"ר לפחות, טמון באדמה). טבעת הגישור חייבת להיות כולה טמונה בבטון, ומוחזקת כולה באופן יציב על ידי מחזיקים, ותישמר כך בעת יציקת הבטון. טבעת הגישור תהיה בעלת רציפות חשמלית של כל חלקיה.

יש לבצע חיבור חשמלי באמצעות ריתוך כאמור, בין טבעת הגישור ופלדת זיון אנכי של המבנה החודר לאדמה בבטון, כגון כלונס או יסוד עובר. יש להבטיח קשר גלווני בין טבעת הגישור לבין זיון הקורות, היסודות והיסודות העוברים.
המרחק המרבי של כל נקודה במישור טבעת הגישור אל טבעת הגישור יהיה 10 מטר. במידה וקיימת נקודה שמרחקה גדול מ-10 מטר, יש לבצע גישור נוסף בין חלקי הטבעת, כך שהמרחק כאמור, לא יעלה על 10 מטר.

לטבעת הגישור תוצא יציאת חוץ אחת לפחות מכל צד של המבנה, אשר ישמשו לחיבורי הארקה נגד ברקים, לאלקטרודה אחרת, למבנה אחר, להארקת תורן של אנטנה, ולמתקנים אחרים החייבים חיבור לאלקטרודת הארקת היסוד. בדרך כלל יציאות אלה מבוצעות באמצעות פסי פלדה ייעודיים, ומסתיימים בקופסאות, המאפשרות גישה אל אותן יציאות.

בכל בית יש להתקין פס השוואת פוטנציאלים. זהו פס נחושת אליו מתחברים כל מוליכי ההארקה ומוליכי החיבור. פס זה יחובר אל טבעת הגישור באמצעות פס פלדה בעובי 3.5 ס"מ לפחות, ובחתך 100 ממ"ר לפחות, או ממוט פלדה עגול, בקוטר 10 מ"מ לפחות.
בפס יהיו לפחות 7 ברגים המיועדים לחיבור המוליכים הנ"ל, ולפחות 2 ברגים שמורים
לחיבור עתידי. הפס יהיה מותקן בתוך מבנה, על קיר או בתוך לוח חשמל. הפס יורכב על מבודדי אקולון, אשר יבטיחו שהפס יותקן במרחק של 4 ס"מ לפחות מהשטח שעליו הוא מותקן. הפס יהיה יציב, תהיה אליו גישה נוחה, והוא ימוקם קרוב אל ההבטחה הראשית של חברת החשמל. הפס יותקן בגובה 1.80 עד 2.40 מ' מהרצפה. מותר להתקין את הפס בגובה 0.50 עד 2.40 מ' מהרצפה, בתנאי שהפס מוגן בפני פגיעות מכניות. במקרה והפס מותקן בתוך לוח החשמל, מותרת התקנה בכל גובה.

אל פס השוואת הפוטנציאלים יש לחבר, באמצעות מוליכי חיבור נפרדים בחתך 10 ממ"ר לפחות, את השירותים המתכתיים הבאים (במידה והם קיימים בתוך המבנה):
1. אלקטרודת הארקת היסוד.
2. כניסה ראשית של צנרת מים קרים.
3. כניסה ראשית של צנרת ביוב. (במידה והיא מתכתית).
4. צנרת ההסקה המרכזית, והמים החמים.
5. כניסת צנרת גז מרכזית.
6. צנרת לאויר דחוס.
7. הארקת הגנה של גנרטור, שנאי או ממיר.
8. הארקת שיטה של גנרטור, שנאי או ממיר.
9. מסילות של מעליות.
10. תעלות מתכתיות של מיזוג אויר מרכזי.
11. הארקת מתקן טלפון.
12. כל שרות מתכתי אחר במבנה. (כגון תקרות מונמכות וכו').

תכנון הארקת היסוד יעשה בידי מי שתכנן את המיתקן החשמלי של המבנה. וכל הפרטים שתוארו לעיל, יסומנו בתכניות השטח ובתוכניות החשמל של המבנה.
יש לבצע בדיקה חזותית וחשמלית של מערכת הארקת היסוד, על ידי בודק חברת החשמל לפני הפעלת המתקן.
יש לבצע בדיקה חזותית וחשמלית של מערכת הארקת היסוד, על ידי בודק מוסמך, אחת ל-10 שנים.

נושאים נוספים שיש לשים עליהם את הדעת, לפני שמתחילים ביציקות הבטון.

מלבד הכנת הארקת היסוד, ישנם נושאים נוספים שיש לשים עליהם את הדעת, לפני שמתחילים ביציקות הבטון.
החשמלאי חייב להכין צנרת מעבר, אשר תותקן לפני יציקת הבטון, עבור:
- הזנת כבלי חברת החשמל.
- הזנת כבלי בזק.
- הזנת כבלי חברות הכבלים ו/או הלויין.
- הזנת מבנים נוספים, בשטח השייך לבית.
- הזנת חדר מכונות לבריכת שחיה.
- הזנות לתאורת הגינה.
- הזנות לתאורת פרגולות/מרפסות חיצוניות.
- הזנות לתאורה היקפית.
- הזנה לשלט כתובת הבית.
- צינורות שמורים להזנות עתידיות.

בנוסף כאשר מתחילים לצקת את קירות הממ"ד, ואת התקרות יש לדאוג להכנות עבור:
- צנרת להזנות ללוחות משנה חשמל ותקשורת בקומות השונות.
- צנרת להזנת מתקנים שונים אשר אמורים להיות מותקנים על הגג, כגון: מתקני מיזוג אויר, מתקני חימום מים, אנטנה ו/או צלחות לווין, מתקנן לקליטת ברק ועוד.
- צנרת לנקודות חשמל ותקשורת אשר אמורים להיות מותקנים בקירות הממ"ד.
- קופסאות ביטון מיוחדות לקליטת גופי תאורה, אשר אמורים להיות מותקנים שקועים בתקרת הבטון.
- צנרת לנקודות מאור לגופי תאורה אשר אמורים להיות מותקנים על תקרת הבטון.
- צנרת נוספת למתקני חשמל ותקשורת אשר אמורים להיות מותקנים בקירות/תקרות הבטון, או מוזנים ועוברים בין הקומות.

לרוב בשלב זה של תחילת הבניה, פנים הבית מתוכנן כבר לפרטיו. אחד הדברים החשובים שיש לשים את הלב אליו, הוא האם הנישות שתוכננו עבור לוחות החשמל והתקשורת גדולים מספיק. במיוחד כאשר מערכת החשמל בבית נשלטת על ידי, מה שמכונה, חשמל חכם. דבר הגורם להגדלת שטח לוחות החשמל בהרבה. ואז עלולים לגלות שהשטח שהוקצה לנישות לוחות החשמל קטן מדי, וכתוצאה מכך יש לבצע שינויים בקירות, וככל שהזמן שמגלים זאת מאוחר יותר, הנזק שנגרם גדול יותר.

דב וחנוך שינדלר עבודות חשמל בע"מ טלפון : 03-5373732 סלולרי : 050-8689068
הפלך 4 ת"א-יפו 68167
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                                                                               footerlogo