נקודות החשמל בבית

זהו הגענו עכשיו לעסוק בתכל'ס: גופי התאורה ונקודות החשמל בבית.

קודם כל נבחין כ- 2 מושגים בסיסיים:

" מעגל חשמלי " – מוליכי חשמל המותקנים יחד, מתחילים במבטח בלוח החשמל ומזינים מספר צרכנים סופיים ( אחד או יותר ) כגון גוף תאורה, מזגן, בית תקע וכו'.

" נקודת חשמל " – קצוות מוליכים במיתקן חשמלי לזינת צרכן סופי.

מוליכי החשמל הנם חוטי נחושת מצופים בחומר מבודד מ – PVC .
החתך המזערי של מוליכים במעגל חשמלי יהיה 1.5 ממ"ר. גודל החתך של המוליך,
מגדיר את זרם החשמל המקסימלי שמותר להעביר דרכו, ואת גודל המבטח המקסימלי שמותר להתקין לאבטחת המעגל.

למוליך בחתך 1.5 ממ"ר מותר להתקין. מבטח בגודל 10 אמפר.
למוליך בחתך 2.5 ממ"ר 16 אמפר.
למוליך בחתך 4 ממ"ר 20 אמפר.
למוליך בחתך 6 ממ"ר 25 אמפר.
למוליך בחתך 10 ממ"ר 40 אמפר. וכך הלאה.

מוליכים בחתך 1.5 ממ"ר משמשים בעיקר למעגלי מאור, תריסים חשמליים,
וצרכנים נוספים שצריכת החשמל שלהם נמוכה מ-10 אמפר.
מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר משמשים בעיקר למעגלים המזינים בתי תקע.

בתי תקע המשמשים צרכנים בעלי צריכת חשמל גבוהה (בעיקר צרכנים המכילים בתוכם אלמנט של חימום) כגון: תנור אפיה, מיקרו גל, כיריים חשמליים, מכונת כביסה, מייבש כביסה, קומקום חשמלי, מיקרו אובן, וכדומה חייבים להיות מוזנים במוליכים בחתך 2.5 ממ"ר המוגנים במבטח 16 אמפר. ורצוי שכל בית תקע מהרשימה יוזן ממעגל נפרד מלוח החשמל.

בתי תקע המשמשים כשקעי שרות, והמיועדים לשמש צרכנים, בעלי צריכה נמוכה יותר כגון: מטענים למיניהם, מחשבים, טלוויזיות, מאווררים וכדומה מותר שיהיו מוזנים במוליכים בחתך 1.5 ממ"ר המוגנים במבטח 10 אמפר, אך המלצתי היא שגם שקעי השרות יוזנו במוליכים בחתך 2.5 ממ"ר המוגנים במבטח 16 אמפר.


מוליכים בחתך 4 ממ"ר משמשים לעיתים קרובות להזנת מזגנים חד פאזיים בעלי הספק גבוה יחסית. יש לשים לב כי כאשר מזינים גופי תאורה הניזונים במתח נמוך מאד
(מתח קטן מ- 50 וולט) אזי לקבלת אותו הספק יש צורך בזרם גבוה יותר, ומכאן במוליך בעל חתך גבוה יותר.
רוב הנורות המשמשות לגופי תאורה במתח נמוך מאד, ניזונות ממתח של 12 וולט.
לפיכך נורה בהספק של 50 וואט צורכת זרם של 4.16 אמפר. ולכן כאשר אנו משתמשים בשנאי מרכזי להזנת מספר גופי תאורה, יש צורך במוליכים בעלי חתך גבוה יותר בהתאם להספק הכולל של גופי התאורה אותם אמור המעגל היוצא מהשנאי.
לדוגמא : שנאי של 300 וולטאמפר המזין מספר גופי תאורה שהספקם הכולל מגיע
ל-300 וואט, יוצר זרם של 25 אמפר במוליך היוצא מהשנאי, ולזרם כזה יש צורך במוליך בחתך 6 ממ"ר לפחות.

בפועל האדריכל ומעצב הפנים, ביחד עם הלקוח הם אלה שקובעים את כמות, ואת מיקום הנקודות הסופיות, ותפקיד מתכנן החשמל הנו לתכנן את מספר המעגלים, וגודלם,
אשר יזינו את אותן הנקודות.

אין חוק המגביל את מספר הנקודות במעגל, ומספר זה נקבע על ידי מתכנן החשמל
בהתאם לצריכת החשמל הצפויה בנקודות אלה.

לעומת זאת חוק החשמל כן קובע את מספר הנקודות המינימלי במתקן, ולפי החוק
יש צורך בלפחות מעגל סופי אחד לכל שני חדרים, או לכל 40 מ"ר של הרצפה או חלק מהם, הכל לפי המחייב מספר מעגלים רב יותר (3 חדרים בשטח 40 מ"ר יחייבו 2 מעגלים,
ו- 2 חדרים בשטח 60 מ"ר יחייבו גם הם 2 נקודות).

חדרי שירותים ומעברים אינם כלולים בחישוב החדרים, אולם שטחם יכלל בחישוב שטח הרצפה, מטבח ייחשב לחדר.

במתקן בדירת מגורים יותקנו לפחות 2 מעגלים לזינת נקודות מאור ובתי תקע
(בנוסף למעגלים אחרים כדוגמת דוד חשמלי, או מזגן).

במעגלים המיועדים לזינת דוד חשמלי, דוד שמש, מכונת כביסה, מכונת ייבוש, מדיח כלים, תנור בישול או אפיה, תנור אוגר חום, או מזגן אוויר, לא יכללו במספר המזערי הנדרש של מעגלים סופיים.

חוק החשמל מחייב התקנת לפחות נקודת מאור אחת ושני בתי תקע בכל חדר בבית,
או בכל שטח רצפה של 40 מ"ר או חלק מהם, הכל לפי המחייב מספר נקודות מאור
ובתי תקע רב יותר. זינת נקודות המאור תתחלק בין שני מעגלים סופיים לפחות. בין בתי התקע באותו חדר ימצאו שניים לפחות אשר המרחק ביניהם לאורך הקירות
עולה על 2 מטרים.
בנוסף לאמור לעיל חוק החשמל מחייב כי במטבח יותקנו לפחות שלושה בתי תקע,
וכי בית תקע המיועד לתנור בישול, או אפיה יוזן ממעגל סופי נפרד, שמוליכיו יהיו
בחתך 2.5 ממ"ר לפחות. בתי תקע הניזונים מאותו מעגל סופי ימוקמו בלא יותר
מאשר שני חדרים או 40 מ"ר של רצפה, ללא הגבלת מספרם.

חוק החשמל מחייב כי במידה ומותקן ברז מים המיועד לפי סוגו ומיקומו ל- מכונת כביסה, יותקן במקום מתאים שבקרבתו בית תקע אשר יוזן ממעגל סופי נפרד, שמוליכיו יהיו בחתך 2.5 ממ"ר ויוגנו במבטח 16 אמפר.

מותר שמעגל סופי מיוחד לבתי תקע בלבד, יזין בתי תקע ללא הגבלת מספר החדרים,
או שטח הרצפה, בתנאי שהם מתוכננים, כיעוד קבוע לזינת מכשירים, שהעומס הכללי שלהם אינו גדול מהעומס הנקוב של המעגל, כגון: מאווררים מקומיים למיזוג אוויר מרכזי,
או לחימום על ידי קונבקטורים. מעגל זה לא יכלל במספר המזערי הנדרש של המעגלים הסופיים.

מותר להתקין בחדר אחד מספר נקודות מאור הניזונות ממעגלים סופיים שונים.
חוק החשמל מחייב שבכל מרפסת ששטחה עולה על 2 מ"ר יהיו לפחות נקודת מאור אחת ובית תקע אחד.

חוק החשמל מחייב שהגובה המזערי של מפסק או בית תקע במתקן יהיה 25 ס"מ
מעל פני הרצפה, אלא אם כן הם בנויים במיוחד להתקנה כזאת ועומדים בפני פגיעות
מכניות וחדירת מים בתנאים הקיימים במקום התקנתם.

חוק החשמל מקדיש התייחסות מיוחדת לגבי התקנת נקודות חשמל וציוד חשמלי
בחדרי אמבטיה או מקלחת. החוק מחלק את חדרי האמבטיה/ מקלחת לאזורים.

החוק מבחין בין אמבטיה עם מחיצה קבועה, לאמבטיה בלי מחיצה קבועה,
למקלחת עם אגן לרגליים עם מחיצה קבועה, וללא מחיצה קבועה, ומקלחת ללא אגן,
ללא מחיצה קבועה.

 

Xerox-WorkCentre03

Xerox-WorkCentre01

 

אזור 0 - הנו האזור שבתוך האמבטיה ו/או האגן לרגליים אשר אמור להתמלא במים בשימוש רגיל ובו אסור להתקין כל ציוד חשמלי.
אזור 1 - הנו האזור שמקצה האמבטיה ו/או האגן לרגליים ועד לתקרת החדר.
אזור 2 - הנו האזור ברוחב 60 ס"מ ובגובה עד 2.25 מטר מכל נקודה מקצה האמבטיה,
ו/או מקצה אזור 1.

באזור 1 – מותר להתקין ציוד חשמלי אשר מוגן מפני סילון מים בלבד.
המוכר בסימון IPX5X.
באזור 2 – מותר להתקין ציוד חשמלי אשר מוגן מפני התזה בלבד.
המוכר בסימון IPX4X.
באזורים 1 ו-2 הצנרת החשמלית שמותקנת מתחת לפני הטיח עד לעומק של 5 ס"מ,
מותר שתשמש את אזורים אלה בלבד. אין להתקין באזורים אלה
תיבות הסתעפות או חיבור.

אזור 3 - הנו האזור ברוחב 2.4 מ' ובגובה עד 2.25 מטר מכל נקודה בקצה אזור 2.
באזור 3 מותר להתקין ציוד חשמלי אשר מוגן מפני טפטוף אנכי בלבד, המוכר בסימון IPX1X.
באזורים 1, 2, ו-3 לא יותקנו מפסקים, למעט מפסקים המופעלים באמצעות פתיל משיכה
העשוי חומר מבודד.
באזור 1 ו- 2 לא יותקנו כל בתי תקע. באזור 3 מותר להתקין רק בתי תקע בהתאם ל- 3 האפשרויות הבאות :

1. בית תקע דו קוטבי הכולל, בתיבה אחת עמו, שנאי מבדל לפי תקן ישראלי ת" י 899
2. בית תקע המיועד למכונת כביסה בלבד, כפי שצוין קודם.
3. בית תקע אחד או יותר שיהיה מוגן מים.

באזור 1 - מותר להתקין מכשיר לחימום מים בלבד. (אטמור).
באזור 2 - מותר להתקין מכשיר לחימום מים וגופי תאורה מוגני מים.
באזור 3 - מותר להתקין מכשיר לחימום מים, גופי תאורה מוגני מים, מפוחי אוורור,
מחממי אוויר, מייבשי מגבות, מתקן ג'קוזי, מכונת כביסה, מייבשי כביסה, וכיוצא באלה.

ההתקנות המותרות כאמור באזורים 1, 2, ו-3 יהיו התקנות קבועות ( מכשירים המחוברים למבנה אשר ניתנים להעברה ממקום למקום רק על יד שימוש בכלים).

אין להשתמש באזורים 0, 1, 2 , ו- 3 בחיבור באמצעות תקע מיטלטל או במכשיר אשר בפתיל הזינה שלו מורכב מפסק.

לכל מכשירי החשמל הקבועים המותקנים בחדר האמבטיה/ מקלחת כגון:
מכשיר חימום אוויר, מייבשי מגבות, מפיג אדים, וכדומה, יש להתקין מפסק זרם דו קוטבי, עם מנורת סימון, מחוץ לחדר, וקרוב ככל האפשר אל הכניסה אליו.

Xerox-WorkCentre02

דב וחנוך שינדלר עבודות חשמל בע"מ טלפון : 03-5373732 סלולרי : 050-8689068
הפלך 4 ת"א-יפו 68167
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                                                                               footerlogo